Figura jashtë kontekstit e klerikut nacionalist

Nga Emirjon Senja *

Koncepti i populizmit është trajtuar gjerësisht nga studiues të ndryshëm të shkencave sociale. Ata janë fokusuar kryesisht në aspektin politik dhe ekonomik të tijin, përmes të cilave gjen kryesisht terren.

Në librin e tyre “Populizmi: Një hyrje shumë e shkurtër”, Cas Mude dhe Cristobal Rovira Caltwasser e shpjegojnë këtë fenomen si në një përplasje mes “masave popullore të pastra” dhe “elitave të korruptuara” duke mbjellë idenë se në fund, do të jetë “vullneti i popullit” ai që do të triumfojë. Vazhdoni leximin

Reklama